Declaraties van de Huisarts

Vanaf 2014 ontvangt u van uw zorgverzekeraar geregeld een overzicht van de kosten die u gemaakt heeft door gebruik te maken van de gezondheidszorg.

Het doel van de zorgverzekeraars en de overheid is  om u inzicht te geven in wat de (huisartsen)zorg voor u kost en het kunnen controleren op wat de zorgverlener declareert.

Declaraties en kosten huisartsenzorg:
Er zijn veel verschillende omschrijvingen en verrichtingen die uw huisarts bij uw zorgverzekering kan declareren. Sommige van deze omschrijvingen vragen om een toelichting.

Hieronder een overzicht over wat u kunt tegenkomen met betrekking tot uw huisartsenzorg:

Kwartaaltarief per ingeschreven patient: Per kwartaal ontvangt de huisarts per ingeschreven patiënt een vast bedrag, ongeacht of de patiënt de huisartsenpraktijk heeft bezocht. Dit bedrag wordt uitgekeerd omdat de huisarts(en)(praktijk) zorg draagt voor uw volledige medisch dossier, en klaar staat op het moment dat u zorg nodig heeft.

Opslag op kwartaaltarief huisartsenzorg: Dit zijn diverse vergoedingen voor speciale afspraken die uw verzekering met uw huisarts heeft gemaakt, zoals kwaliteitsverbetering van zorg in het algemeen of voor speciale programma’s voor diabeteszorg, astma/COPD en hart-en vaatziekten. De huisarts(en)(praktijk) moet aantonen en inzichtelijk maken dat deze afspraken daadwerkelijk nageleefd worden.

Opslag ketenzorg op kwartaaltarief: Vooral op het gebied van diabeteszorg en COPD-zorg worden er afspraken gemaakt over optimale begeleiding van de patiënt. Het gaat dan om de zorg in de hele keten van zorgaanbieders waar deze patiënt mee te maken heeft. Hiervoor ontvangt de huisarts een integraal tarief per kwartaal.

Module praktijkondersteuning Somatiek, Module praktijkondersteuning GGZ, Module 1e lijnszorg: Wanneer de huisartsenpraktijk extra speciaal opgeleid personeel als ondersteuning inzet, dan geldt daarvoor een kleine opslag op het kwartaaltarief per ingeschreven patiënt.

Consult, visite, telefonisch consult, etc:  Voor ieder (telefonisch) consult of visite declareert de huisarts/praktijkondersteuner/doktersassistente het daarvoor geldende tarief .

Bijzondere verrichtingen: Voor bijzondere verrichtingen door de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente (zoals een longfunctiemeting, ECG, chirurgische ingreep of bloeddrukmeting gedurende 24 uur) gelden speciale tarieven.

Verplicht eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder die in Nederland woont is buiten de verplichte verzekering voor ziektekosten ook verplicht het “eigen risico” te voldoen voor alle zorg die buiten de regeling van de basiszorg valt. De hoogte (het basisbedrag) van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en is in hoogte aan te passen bij de zorgverzekeraar van uw keuze.

Contact

Spoednummer 020-4190133 toets 9
 

Huisartsenpraktijk Javaeiland

Azartplein 45-47
1019 PA Amsterdam
Telefoon:
020-4190133
Receptenlijn:
020-4190133
Fax:
020-4190134
Spoed na 17.00 uur: 088-0030600
Routebeschrijving >