Gedragscode Huisartsenpraktijk Javaeiland

De medewerkers van onze huisartsenpraktijk zullen u met begrip en respect behandelen.

 

Als u zich onjuist bejegend voelt of u bent het niet eens met bepaalde zaken dan kunt u dit altijd bespreekbaar maken.

 

Bij fysiek of verbaal geweld, ongepast gedrag en bedreiging van medewerkers, zal gepast gehandeld worden volgens protocol.