NHG Accreditering


Aan onze praktijk is voor de 7e keer een NHG-Praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.

In het accrediteringstraject wordt de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit.

Het medische handelen, de praktijkvoering en de organisatie wordt jaarlijks doorgelicht.

Periodiek wordt er een enquête onder de patiënten gehouden.

Kwaliteit van de organisatie en kwaliteit van zorg zijn de onderwerpen waar de patiënten een oordeel over kunnen geven.

Onder andere aan de hand van de resultaten van de enquête stelt de praktijk jaarlijks verbeterplannen op met als doel onze kwaliteit als organisatie te verbeteren.

Door mee te doen aan het accrediteringstraject van de NPA   streven we naar optimale kwaliteit van zorg.

 Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de NPA. 

NHG-Praktijkaccreditering® 


logo-small

 logo NPA

Contact

Spoednummer 020-4190133 toets 9
 

Huisartsenpraktijk Javaeiland

Azartplein 45-47
1019 PA Amsterdam
Telefoon:
020-4190133
Receptenlijn:
020-4190133
Fax:
020-4190134
Spoed na 17.00 uur: 088-0030600
Routebeschrijving >