Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Javaeiland

Nieuws: op donderdag 22 maart zal Liander in de omgeving van het Java eiland een stroomonderbreking houden tussen 8:00-15:30.

Hierdoor zullen wij die dag NIET TELEFONISCH bereikbaar zijn!!!!! Er is dus geen mogelijheid tot afspraak maken /en of het aanvragen van herhaalrecepten.

in geval van spoedeisende en levensbedreigende situaties: belt u dan 112

Voor urgente zaken, anders dan afspraken, recepten en/of verwijzingen kun u beperkt bellen naar: 06-53653018

 

 

Assistenten Java

 

 

Artsen Java eiland

Welkom op de website van huisartsenpraktijk Java eiland. Onze praktijk ligt in het mooie Oostelijk Havengebied van Amsterdam.

Nora Janning en Cilia Boedojo hebben in april 1997 de praktijk opgericht. Het Oostelijk Havengebied was toen nog een nieuwbouwwijk in aanbouw. Door de snelle groei van de wijk kon in de loop van de tijd onze praktijk uitgebreid worden. Sinds 2000 is Aart Medema huisarts in de praktijk en in 2008 heeft Sari Koop zich bij ons huisartsenteam gevoegd.

Inmiddels heeft Cilia Boedojo de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Zij heeft half april 2016 de huisartsenpraktijk verlaten. Huisarts Stephanie Koot heeft haar spreekuren overgenomen. 

Wij zijn een opleidingspraktijk. Dit betekent dat we elk jaar een huisarts in opleiding hebben. Dit jaar hebben we twee huisartsen in opleiding. Lieneke Fibbe is 3e jaars huisarts in opleiding en Nynke Gerbers is 1e jaars huisarts in opleiding. Zij doen onder supervisie van de huisartsen zelfstandig spreekuur.


 

tekst home II

 

 

 

 

 

 

 

 


logo